Lantmännen i Almedalen 2019

Lantmännen kommer att medverka i flera seminarier under Almedalsveckan, för att diskutera bland annat en hållbar livsmedelsproduktion, konsumentval, klimatfrågor samt hållbara transporter och biodrivmedel. Se hela Lantmännens program nedan.

Kalendarium

Måndag 1 juli

Rundabordssamtal: Samtal med PM Nilsson om det politiska läget och dess påverkan på näringslivet
Tid:
 7:30-9:00
Arrangör:
Dagens Industri
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef 

Seminarium: Vilka står för maten vid kriser och beredskap? Kooperativa företags betydelse för vår försörjning
Tid:
08:00-08:45
Plats:
Framtidsgränd, Rigagränd 1
Arrangör:
Svensk Kooperation
Medverkande från Lantmännen: Patrik Myrelid, strategichef  

Seminarium: Klimatomställningen – Nya affärsmöjligheter och nya geopolitiska risker
Tid: 08:30-10:00
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
Arrangör: Hagainitiativet, Mistra Geopolitics
Medverkande från Lantmännen: Claes Johansson, hållbarhetschef

Rundabordssamtal: Samtal med Balanskommissionen
Tid:
 9:00-10:00
Arrangör:
Balanskommissionen
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef 

Seminarium: Klimatet kräver handling – är företagen redo att accelerera?
Tid: 11:00-12:00
Plats: Energihuset, Mellangatan 9
Arrangör: Vattenfall
Medverkande från Lantmännen: Claes Johansson, hållbarhetschef

Seminarium: Agenda 2030 - Kan ett mellanmål skapa hållbarhet från jord till bord snabbare?
Tid:
12:00-13:30
Plats: Trädgården, Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation
Medverkande från Lantmännen: Claes Johansson, hållbarhetschef

 

Tisdag 2 juli

Rundabordssamtal: Samtal med Formas
Tid: 8:30-10:00
Arrangör:
Formas
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef 

Seminarium: Maten, människan och klimatet – så får vi det att gå ihop
Tid:
 10:00-10:45
Plats: 
RISE trädgård, Wisby Creative Center, trädgården, Strandgatan 1
Arrangör:
RISE
Medverkande från Lantmännen: Claes Johansson, hållbarhetschef

Seminarium: Hur hotar mytbildning och okunskap om förnybara drivmedel transportsektorns klimatomställning?
Tid: 10:00-10:45
Plats: 
Blue Charm, Kajplats 10, på Holmen
Arrangör:
Ford
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef 

Rundabordssamtal: Samtal om Öresundmetron, en åtgärd för att adressera klimatutmaningen 
Tid:
11:00-12:00
Arrangör:
Malmö stad
Medverkande från Lantmännen:
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef

Seminarium: Vem betalar vattenpriset för vår konsumtion? - livsmedel och textilier 
Tid:
 13:00-14:00
Plats: 
B22, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör:
SIWI Swedish Water House, Schyst resande
Medverkande från Lantmännen: Claes Johansson, hållbarhetschef

Seminarium: Fossilfri köttproduktion - går det?
Tid:
14:45-15:30
Plats: 
Mellangatan 7
Arrangör:
LRF, Regionförbundet Gotland
Medverkande från Lantmännen: 
Claes Johansson, hållbarhetschef

 

Onsdag 3 juli

Seminarium: En hållbar transportsektor 2030 – hur når vi fram i tid
Tid:
 13:00-13:45
Plats: 
Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör:
KNEG
Medverkande från Lantmännen: Alarik Sandrup, näringspolitisk chef (moderator)

 

Torsdag 4 juli 

Seminarium: Hur kan vi underlätta för konsumenter att göra hållbara val
Tid: 12:00-13:30
Plats: 
Visborgsgatan 22
Arrangör:
CGI Sverige
Medverkande från Lantmännen: Claes Johansson, hållbarhetschef

Samtal: Från fossilt till förnybart - hur ser framtidens behov, samhällsutveckling och paradigmskiftet ut?
Tid:
 14:15-14:45
Plats: 
Hästgatan 2, plan 2
Arrangör:
SPBI
Medverkande från Lantmännen: Magnus Kagevik, chef division Energi

Seminarium: Hur ser drivmedelsbranschens framtida roll ut? Möjligheter, utmaningar och ansvar
Tid:
 15:00-16:00
Plats: 
Hästgatan 2, plan 2
Arrangör:
SPBI
Medverkande från Lantmännen: Magnus Kagevik, chef division Energi

Vid sidan av nämnda seminarier medverkar Lantmännens representanter vid olika möten med representanter för politik, organisationer och näringsliv.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss under veckan, når du oss här: 

Lantmännens pressavdelning
Telefon: 010-556 88 00
E-post: press@lantmannen.com