Lantbrukets dag i riksdagen skjuts upp

Riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD) arrangerar i samarbete med Lantmännen ett seminarium med efterföljande paneldebatt om framtidens jordbruk i Riksdagen.

För att motverka den pågående coronapandemin har Folkhälsomyndigheten infört nya, hårdare restriktioner i flera svenska regioner – däribland Stockholm. Till följd av detta är bland annat riksdagens lokaler stängda för besökare. ”Lantbrukets dag i riksdagen” skjuts därför upp till våren 2021, då evenemanget förhoppningsvis kan hållas som planerat.

Hur ska vi öka livsmedelsproduktionen i Sverige samtidigt som vi sänker klimatpåverkan i alla led från jord till bord? Vilka lösningar finns för att förse en växande befolkning med hållbart producerade livsmedel?

Föredrag kommer att hållas av:

 • Johan Kuylenstierna, vice ordförande för Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms Universitet
 • Per Lindahl, lantbrukare och Lantmännens ordförande
 • Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen

Lottie Knutson, journalist och föreläsare, modererar den påföljande paneldebatten, där riksdagsledamöter och företrädare för hela branschen deltar:

 • Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdom
 • Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket
 • Marie Gidlund, vd Sweden Food Arena
 • Åsa Domeij, hållbarhetsdirektör Axfood
 • Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
 • Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapet
 • Per Lindahl, lantbrukare och ordförande Lantmännen
 • Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och medlem av Miljö- och jordbruksutskottet
 • Isak Frohm (S), riksdagsledamot och medlem av Miljö- och jordbruksutskottet

Mötet börjar kl. 13.00 den 11 november och kommer att livesändas via YouTube: https://www.youtube.com/user/studiokd

För mer information, kontakta:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com