Balplast för hälsa och miljö

Rosa, blå och gula balar har synts runtom i landet i Lantmännens kampanjer till förmån för cancerforskning. Förutom att en del av intäkterna går till cancerforskning så kräver den färgglada plasten som använts i initiativet både mindre resurser i tillverkningen och återvinns eller går till energiutvinning efter förbrukning. Genom att engagera sig i stödkampanjen gör svenska lantbrukare alltså en värdefull insats för både hälsa och miljö.

Svenska lantbrukare, odlare och hästägare använder årligen stora mängder plast i allt ifrån ensilage, säckar och odlingsfilm till plastdunkar för växtskydds- och ensileringsmedel. I Lantmännen och Trioplasts kampanj har färgglad plast använts för att uppmärksamma och samla in pengar till bröst-, prostata- och barncancerforskning.

Svensk  Ensilageplast Retur AB (SvepRetur), ett branschägt materialbolag utan vinstintresse, ansvarar för att samla in förbrukad plast från gårdar runtom i Sverige, inklusive den rosa, blå och gula plastfilmen som använts i kampanjen. Därefter går det insamlade materialet antingen till materialåtervinning eller till energiutvinning. Lantmännen och Trioplast är båda medlemmar i Svepreturs styrelse.

Hela 90 procent av all plast som förbrukats på gårdarna runtom i landet har SvepRetur samlat in. Plasten är gjord i enlighet med den nya generationens tunnare sträckfilm. Det innebär mindre resursåtgång och därmed minskade koldioxidutsläpp och mindre plast att återvinna. Den tunnare plastfilmen har också resulterat i färre hylsor att ta hand om för återvinning och färre rullbyten i inplastaren, något som stoppar upp produktionen och kräver att traktorerna går på tomgång. Som medlemmar i SvepRetur arbetar Trioplast och Lantmännen med att minska den totala förbrukningen av plast och all den balplast som säljs återvinns.