Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2018 publicerad

Trots den svåra torkan visar Lantmännen på ett starkt resultat för 2018 med en historiskt hög utdelning till medlemmarna – de svenska lantbrukarna. Lantmännen har också gjort stora framsteg på hållbarhetsområdet under året, i omställningen mot en fossilfri egen produktion. Nu finns Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2018 tillgänglig på vår hemsida.

Lantmännens resultat för 2018, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 387 MSEK. Resultatet har kraftigt påverkats av torkan och ett lägre etanolpris och är lägre än föregående år (1 552 MSEK). Lantmännens affärsmodell visar sin styrka genom att både livsmedelsdivisionen och affärsområde Swecon presterar väl med bättre resultat än 2017.

− En av Lantmännens största styrkor som ett lantbrukskooperativ med en balanserad affärsportfölj är att vi kan agera snabbt för att möta utmaningar, och att tillfälliga motgångar inom vissa affärer kan kompenseras genom starkare resultat i andra, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Den totala utdelningen till medlemmarna föreslås uppgå till 619 MSEK för 2018, den högsta ordinarie utdelningen i Lantmännens historia. Som kooperativ har Lantmännen kunnat rikta kraftfulla insatser till sina medlemmar för att lindra de negativa konsekvenserna av torkan.

− Vi kan trots vår storlek snabbt ställa om från kortsiktiga anpassningar till långsiktiga satsningar. Under 2019 kommer vi att behöva agera kraftfullt och flexibelt för att möta de omedelbara utmaningarna, samtidigt som vi tar ytterligare steg för att bli ännu bättre under de kommande åren – och därmed stärka vår position som de svenska lantbrukarnas bästa affärspartner, säger Per Olof Nyman.

För tjugonde året i rad publicerar Lantmännen också sin hållbarhetsredovisning, som för första gången är externt granskad. 

Lantmännen har under 2018 bland annat:

  • Minskat klimatutsläppen från 306 000 ton till 264 000 ton, en minskning med nästan 14 procent. Jämfört med basåret 2015 har vi minskat våra totala utsläpp med 26 procent.
  • Andelen förnybar energi ökade något till 73 procent, från 70 procent 2017, för Lantmännenkoncernen som helhet. Ytterligare fyra anläggningar konverterade till förnybara bränslen under året.
  • För Lantmännens producerande anläggningar i Sverige utgör förnybar energi 94 procent av energiförbrukningen, en ökning från 89 procent under 2017. Lantmännens verksamhet i Sverige och Norge arbetar mot målet att alla produktionsanläggningar ska vara fossilfria 2025 och det finns således goda förutsättningar att nå detta mål.
  • Tagit fram ett nytt klimatsmart foder med upp till 30 procent lägre miljöbelastning.
  • Öppnat en ny återvinningsanläggning i Kotka, Finland, som ska samla in brödrester till produktionen av hållbart biodrivmedel.

Läs eller lyssna på Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2018 här: https://lantmannen.com/om-lantmannen/finansiell-information/ars-och-hallbarhetsredovisningar/