Det här händer i LM2

Det har nu gått en tid sedan vi presenterade LMpå Borgeby Fältdagar i juni. Sedan dess har arbetet med den nya digitala portalen varit mycket intensivt.

Det här är LM2

I portalen LM2 kommer vi samla alla dagens tjänster och en rad nya under ett och samma paraply för att öka användarvänligheten och sätta lantbrukarens behov i centrum. Det innefattar såväl lantbruksaffären som maskinaffären men också ekonomitjänster och information till ägare och förtroendevalda. Lantbrukare kommer i framtiden hitta all information under en inloggning och LM2 anpassas för att kunna användas på mobila enheter.

Tjänster i LM2 

Lanseringen av LM2 är uppdelad i många steg. Den första releasen av LM2 kommer till stor del att innehålla befintliga tjänster som idag finns i Mina Sidor, fast presenterat i ett snyggare och mer användarvänligt format. Nästan alla av dessa befintliga tjänster kommer i LM2 vara anpassade för både mobiltelefon, surfplatta och dator. En del av de befintliga tjänsterna kommer också att uppgraderas och bli mer användarvänliga och få nya smarta funktioner. LM2 kommer vid första lanseringen också innehålla några nya tjänster. Dessa inkluderar bland annat finansiell spannmålshandel och nya maskintjänster såsom Maskinöversikt, Instruktionsfilmer och viss Maskindata.

Efter första releasen kommer LM2 att fortsätta att utvecklas. Befintliga tjänster kommer att uppgraderas ytterligare och nya tjänster kommer att tillkomma. Detta kommer att ske löpande, dvs. tjänsterna kommer att adderas i LM2 och bli tillgängliga för användarna kontinuerligt.

Arbetet framåt

Idag pågår utvecklingen av LM2 för fullt. Tjänsterna levereras löpande och allt eftersom de blir tillgängliga så testas de av flertalet testgrupper, både interna och externa. Vi kommer under hösten och vintern att använda oss av testpiloter (aktiva lantbrukare) som testar LM2 i sin vardag. Vi börjar med en liten skara testpiloter och ökar på antalet allt eftersom. Testpiloternas synpunkter och frågor tar vi med oss till utvecklarna, och när alla parter känner sig bekväma med att vi har ett LM2 som fungerar kommer LM2 att släppas till alla våra kunder.