Pilottester av LM2 är igång!

Under hösten har Lantmännen testat funktionerna i nya LM2 med syftet att hitta fel och brister i verktyget och åtgärda dessa innan produktionsstart. Med säkerhet vet vi att detta inte är tillräckligt och att det finns brister vi inte upptäckt. Därför kommer ett antal lantbrukare att fram till den stora releasen testa verktyget i sin vardag.

Den 13 december fick de första fyra pilotanvändarna tillgång till LM2. Produktchef Erik Pettersson och pilotsamordnare Emilia Nilsson demonstrerade verktyget och piloterna fick inloggningsuppgifter för att börja testa portalen.

– De initiala reaktionerna var mycket positiva och jag uppfattade, från piloternas spontana åsikter, att det var ett efterlängtat verktyg med snygg layout och inloggning med BankID, säger Emilia Nilsson, pilotsamordnare LM2, och fortsätter:

– Inom kort kommer vi att få deras återkoppling, vilken är mycket värdefull för utvecklingsteamet och det fortsatta arbetet.

Urvalet av de första piloterna har skett med bredd i åtanke. Det har varit viktigt att pilotanvändarna kan ge feedback på samtliga områden som omfattas (Odling, Spannmål, Foder och Maskin). Inom kort tillkommer ett antal piloter som är avsedda att specifikt testa den nya tjänsten Finansiell Spannmålshandel.

– Vi har varit i kontakt med de första tre pilotanvändarna som ska hjälpa oss att testa tjänsten Finansiell Spannmålshandel och vi räknar med att de kan börja testa verktyget från och med vecka 51. Med hjälp av piloterna hoppas vi kunna få feedback kring verktyget i sin helhet, önskemål om förändringar samt införandet av ny funktionalitet, säger Adnan Zeljkovic, inköpskoordinator spannmål. 

Pilotförfarandet kommer att fortlöpa fram till releasen av LM2 i vår. I steg två kommer ytterligare ett tjugotal pilotanvändare att släppas på, för att senare bli cirka 60 användare i fas tre. All funktionalitet är ännu inte på plats utan kommer att tillkomma under pilotfasen.