Nya tjänster 2017 del 2

Som vi tidigare berättat kommer LM2 att innehålla både befintliga tjänster och helt nya tjänster. I den här artikeln kan du läsa mer om några nya tjänster och inställningar som kommer att finnas tillgängliga vid första releasen som sker under första kvartalet 2017.

Maskinöversikt

I Maskinspåret kommer det finnas en maskinöversikt som samlar alla användarens maskiner. Har du maskiner eller redskap inköpta från Lantmännen Maskin kommer information om dessa per automatik att visas under maskinöversikten. Dessutom kan du på ett enkelt sätt själv lägga in dina övriga maskiner och redskap. Knutet till respektive maskin kommer också finnas en tjänst för att beställa reservdelar som finns i Lantmännen Maskins portfölj. Du behöver inte leta efter rätt reservdel utan information om maskinen/redskapet följer med och verktyget förstår vilken maskin/redskap beställningen avser.

Boka service

En nyhet i maskinspåret blir att på ett enkelt och snabbt sätt kunna kan skicka iväg en förfrågan om att boka service. Uppgifter om den valda maskinen följer med i det mail som genereras till verkstaden, och verkstaden kan sedan återkoppla till användaren.

Finansiell Spannmålshandel

För lantbrukare har möjligheten att handla spannmål finansiellt hittills varit väldigt begränsad. I LM2 kommer den nya handelsplattformen möjliggöra för lantbrukare att handla spannmål finansiellt, direkt mot en av världens största råvarubörser, MATIF. Det ger dig en unik möjlighet att hantera din affärsrisk och, om man lyckas väl, ta del av värdet vid en prisuppgång. För att få tillgång till tjänsten finansiell spannmålshandel krävs att du genomför en webbaserad utbildning och avslutande test med godkänt resultat.