LM2 – tjänster i release 1

Som vi tidigare berättat kommer LM2 i första releasen att innehålla både befintliga tjänster, uppgraderade tjänster och nya tjänster. Den här veckan kommer vi berätta hur tjänsterna i release ett är planerade.

Vi lägger stor vikt på att man som användare skall uppfatta LM2 som förbättrat mot Mina Sidor. Detta dels i form av nya tjänster, men också i form av nya smarta funktioner i befintliga tjänster och en snyggare och mer användarvänlig design. LM2 kommer innehålla alla de tjänster som idag finns i Mina Sidor. Nästan alla dessa tjänster kommer att vara responsiva, dvs. anpassade för webb, mobiltelefoner och surfplattor.

Figuren nedan beskriver hur verktyget är uppbyggt. Där är en övergripande del som vi kallar för Portal. Portalen innefattar de övergripande tjänsterna såsom inloggning, nyheter och meddelande. Under portalen finns sedan fem olika spår: odling, spannmål, ekonomi, foder och maskin. 

Portal

I Portalen väljer man bland nya och befintliga tjänster. I Portalen har man dessutom en Affärsöversikt, Kontaktinformation (sök säljare), bättre Meddelandehantering, målgruppsanpassade Nyheter och Inställningar inkl. rollstyrning och accesstilldelning.

Odling

Odlingsspåret kommer innehålla de befintliga tjänster som idag finns i Mina Sidor. Nya tjänster är inplanerade i senare releaser under 2017. Dessa inkluderar bland annat Växtodlingsplan och ett verktyg för beräkning av produktionskostnad.

Spannmål

I Release 1 innehåller spannmålsspåret en ny tjänst, Finansiell spannmålshandel. I kommande releaser är bland annat en Positionsöversikt och Processautomation inplanerad.

Ekonomi

Ekonomispåret drivs idag i ett separat projekt. Detta projekt skall resultera i en uppgraderad Kassatjänst innehållande ny efterfrågad funktionalitet som kommer ligga under LM2. Till dess att den nya ekonomitjänsten är redo att tas i drift kommer befintliga Kassatjänst att användas. Denna kommer man att nå via sin inloggning i LM2, men man kommer att arbeta i den befintliga lösningen. Med andra ord kommer den inte att anpassas för mobil och surfplatta. När den nya ekonomitjänsten är redo att driftsättas är ännu inte klart.

Foder

Foderspåret kommer innehålla de befintliga tjänster som idag finns i Mina Sidor. Nya tjänster är inplanerade i senare releaser under 2017. Dessa inkluderar bland annat Marknadsinformation och uppgradering av e-sales.

Maskin

Maskinspåret kommer med flera nya tjänster i första releasen. Dessa inkluderar Maskinöversikt, viss Driftsinformation, Handböcker och Instruktionsfilmer. I planen för senare releaser under 2017 ligger bland annat en uppdaterad Boka Service-funktion.

I kommande artiklar kommer vi att beskriva några av dessa tjänster vidare.