LM2 – nya tjänster del 1

LM2 kommer att innehålla både befintliga tjänster och helt nya tjänster. I den här artikeln kan du läsa mer om några nya tjänster och inställningar som kommer att finnas tillgängliga vid första releasen som sker under första kvartalet 2017.

Rolltilldelning

En ny, efterfrågad, funktion är möjligheten till rolltilldelning. Genom denna tjänst möjliggör vi för användaren (dig som lantbrukare) att dela ut accesser till personer i din verksamhet. Det kommer att finnas fördefinierade roller såsom driftsansvarig, anställd och revisor, där det på förhand är bestämt att t.ex. revisorn skall ha tillgång till all den information som rör ekonomidelarna i LM2, medan den driftsansvarige ska ha tillgång till samtliga delar i LM2. Dessutom kommer du kunna skapa egna roller och därmed anpassa ditt LM2 så att det passar dina unika förutsättningar, t.ex. skapa en profil till en rådgivare eller en anställd som ska kunna se utvalda delar av ditt LM2-konto.

Inloggning med BankID

För att garantera en säker webbtjänst kommer vissa delar av LM2 kräva inloggning med BankID. Dessa inkluderar bland annat tjänsterna finansiell spannmålshandel, skapa ett nytt konto, ändra information om företaget (t.ex. fakturaadress) och när man lägger till användare. I ett senare skede, när den nya ekonomiportalen lanseras, kommer också denna att kräva inloggning med BankID.

Meddelanden

Den nya meddelandetjänsten kommer att vara smartare och mer flexibel än nuvarande meddelandetjänst. De meddelanden som inkluderas i tjänsten är dels ett antal leveransmeddelanden (t.ex. leverans av foder, gödning, utsäde etc) och dels en leveransplan. Den nya rolltilldelningen kommer också göra att användaren själv kan välja vem i företaget som ska ta emot vilka meddelanden. Har du t.ex. en större gård med flera produktionsgrenar och anställda kan du själv välja att t.ex. djurskötaren ska ta emot meddelanden om foderleveranser och att driftsansvarig ska ta emot meddelanden om leverans av utsäde. Alla meddelanden kommer att landa i din LM2-inkorg. Du kan också välja att få notis via sms eller mail om att ett nytt meddelande finns i inkorgen och också för vilka meddelandetyper du vill bli aviserad.

Kontakt

Kontakttjänsten har förbättrats mot dagens lösning och möjliggör för användaren att snabbt hitta den information som efterfrågas. Förutom generell kontaktinformation till exempelvis kundtjänst, Maskin och Lantbruk, kommer det under din profil finnas information om just dina personliga kontakter. Det kan vara t.ex. fodersäljare, maskinsäljare, maskinreparatör och rådgivare.

Affärsöversikt

Affärsöversikten är det som visas för användaren när denne loggat in. Här visas på ett snabbt och enkelt sätt den aktuella affärsinformation som du har med Lantmännen (både med Maskin och Lantbruk). Huvudfokus i affärsöversikten är avtalsinformation och orderinformation. I senare releaser av LM2 kommer du också själv kunna styra vad som skall visas i affärsöversikten och kan därmed skapa en helt personlig sida.