Nya tjänster i LM2 - ekonomi

För att möta behoven från lantbrukarna utvecklar Lantmännen nu en ny ekonomitjänst som kommer att ersätta Lantmännens befintliga nättjänst Kassatjänst.

För att ha full kontroll över och kunna styra lantbruksföretagets ekonomi vill användarna bland annat att den ekonomiska information finns smidigt tillgänglig i verktyget. För att möta behoven från lantbruken utvecklar vi därför en ny ekonomitjänst som kommer att ersätta Lantmännens befintliga nättjänst "Kassatjänst". Den nya ekonomitjänsten kommer att vara en del av LM2, Lantmännens nya digitala portal för lantbrukarna. Portalen kommer att lanseras mot slutet av 2017.

Under november-december förra året genomfördes en enkät där vi bad våra nätanvändare av Kassatjänst att svara på frågor kring vad som fungerar bra idag samt vilka förbättringsmöjligheter som finns.

– Stort tack till alla som svarat och gett värdefull information inför utvecklingen av den nya ekonomiwebben.

Säger Claes Otterheim, ansvarig för Lantmännens medlemsreskontra, och fortsätter:

– En övervägande del av kommentarerna kring dagens nättjänst är positiva. Man tycker att det är bra att ha alla finansiella relationer med Lantmännen samlade på ett ställe. Många känner att de har bra överblick och upplever tjänsten som både snabb och enkel. Därför handlar den nya ekonomiwebben om att göra något som fungerar mycket bra idag, ännu bättre.

Förbättringsförslag som vi fick in från enkätundersökningen handlade om olika områden: Ökade sökmöjligheter och export av information. Att kunna lägga faktura på framtida betalningsdatum. Att göra alla de dokument som stödjer den finansiella relationen, till exempel årsbesked, medlemsbesked och kontoutdrag tillgängliga via webben. Allt detta kommer att möjliggöras med den nya ekonomitjänsten.

Genom inloggning via LM2 och signering med BankID ökar säkerheten. Användarroller kommer att kunna tilldelas för dem som utför transaktioner men också för dem som enbart behöver visa-behörighet inom ekonomitjänsten.