Lantmännen lanserar ny digital tjänst - LM2

LM2 är de svenska lantbrukarnas nya arbetsverktyg. Det är Lantmännens digitala nyhet som samlar både nya och befintliga tjänster i en portal. Efter en gedigen utvecklingsfas öppnas nu LM2 för alla Lantmännens kunder inom lantbruksnära verksamheter.

Redan på Borgeby fältdagar 2016 förhandsvisades LM2 för besökarna. Sedan dess har utvecklingen tagit verktyget till version 1.0 som nu är klar att lanseras till alla Lantmännens kunder inom lantbruksnära verksamheter. Under vintern har det parallellt med utvecklingsarbetet pågått ett pilottest med ett antal utvalda lantbrukare. Deras synpunkter har bidragit till utvecklingen av verktygetsamt säkerställt att tjänsterna presenteras på ett tydligt och logiskt sätt.

– Den digitala utvecklingen inom lantbruket går mycket fort. Genom att på rätt sätt ta tillvara på och förädla all den data som digitaliseringen ger, kan vi tillsammans med lantbrukarna stärka konkurrenskraften hos både det enskilda företaget och inom svenskt lantbruk. Utvecklingen av LM2 sker med lantbruksföretaget i centrum och är ett arbetsverktyg som underlättar för lantbrukaren och hjälper till att fatta rätt beslut för ökad produktivitet och lönsamhet på gården, säger Peter Annas, chef Utsäde och Handelsvaror på Lantmännen.   

I verktyget ingår fem områden: Odling, Spannmål, Foder, Maskin och Ekonomi och befintliga tjänster från dagens ”Mina sidor” är integrerade i LM2. Det finns nya funktioner som till exempel finansiell spannmålshandel, maskinöversikt och meddelandefunktion. Inom varje del kommer också nya funktioner att läggas till efterhand.

Utvecklingsarbetet med LM2 fortsätter, och under 2017 kommer flera nya tjänster att lanseras. I oktober 2016 presenterades ett samarbete mellan Lantmännen och Dataväxt. Det var ett steg mot integration av digitala verktyg och tjänster, inom bland annat växtodling, från Dataväxt i LM2. Pågående diskussioner med flera maskinleverantörer ger mervärde till LM2 som koordinerande och analyserande funktion av maskindata i kombination med odling och skörd. 

– Lanseringen till samtliga lantbrukare lägger basen för LM², men det här är bara början. Vi kommer att lägga till fler funktioner de närmaste åren. LM2 kommer att vara vårt huvudtema på årets Borgeby fältdagar och vår förhoppning är att vi, tillsammans med Dataväxt, ska kunna introducera flera nya funktioner redan då, säger Erik Pettersson, produktchef LM2 på Lantmännen.

LMblir tillgängligt för kunder den 17 maj. Från och med då kan man, med hjälp av  kundnummer och BankID, logga in på www.lm2.lantmannen.com och registrera sitt LM2-konto. Verktyget är anpassat för dator, läsplatta och mobil. Vissa tjänster kräver inloggning med BankID, eftersom datasäkerheten är förhöjd.