Lantbrukets digitala framtid

Den 9-10 november hölls Lantmännens årliga Distriktsstyrelsekonferens i Upplands Väsby. Temat för konferensen var Lantbrukets digitala framtid där LM2 var ett av huvudnumren.

Under rubriken ”LM2 – Lantmännens verktyg för ett digitalt lantbruk” presenterades LM2 och samarbetet med Dataväxt, och konferensdeltagarna fick en exklusiv första demonstration av LM2-piloten.

Presentationen efterföljdes av en undersökning bland åhörarna. Frågorna var av varierat slag men syftade bland annat till att undersöka vad åhörarna hoppas att LM2 ska kunna tillföra deras vardag och vilka tjänster åhörarna önskar att LM2 skall erbjuda.

Att LM2 skall innebära en förenkling och tidsbesparing i det dagliga arbetet var en tydlig önskan, liksom att LM2 skall ge en tydlig överblick över kundens affärer med Lantmännen. Engagemanget kring idéer om nya tjänster var stort och åhörarna tyckte till om befintliga förslag och kom också med egna förslag. Följande fyra punkter stod högst upp på önskelistan om nya tjänster i LM2:

  • Kunna använda kartblad över skiftesredovisning för att lägga in jordfasta stenar, brunnar, surhål etc.
  • En funktion där verkstaden kan logga in i traktorn för att söka felkoder så att servicepersonal som ska åtgärda felen har med sig rätt utrustning ut till kunden.
  • Ett foderstatsprogram.
  • Användaren vill kunna se i historik över sina tidigare beställningar, både sådant man beställt genom säljare men också som man själv beställt.

Önskemålen från Distriktsstyrelsekonferensen är tillagda i listan över möjliga nya tjänster. Inför utvecklingen av LM2 genomfördes en förstudie för att identifiera lantbrukarnas behov och önskemål. Därefter har det funnits många tillfällen där fler önskemål framkommit, inte minst under mässorna i Borgeby och på Elmia samt under pågående höstmöten runt om i landet. Listan över nya tjänster som önskas att tillkomma i LM2 har stadigt vuxit och är nu mycket lång. Under hösten pågår en genomlysning av alla dessa tjänster och målsättningen av genomlysningen är att skapa en prioriteringslista över vilka och i vilken ordning tjänsterna skall implementeras. Efter årsskiftet kommer utvecklingen av tjänsterna att påbörjas och lanseringen av tjänster kommer att ske löpande under 2017. Har du önskemål på nya eller förbättrade tjänster är du välkommen att kontakta Erik Pettersson, produktchef LM2.