LM2 - verktyget för jordens entreprenörer

Framtidens lantbruk är digitalt. Data och ny teknik möjliggör bättre beslutsstöd och ökad produktivitet och lönsamhet på gården. LM2 är Lantmännens digitala portal för svenska lantbrukare och samlar alla Lantmännens tjänster under ett paraply. 

Portalen lanserades 2017 och är under ständig utveckling. Kontinuerligt släpps nya innovativa tjänster – allt för att underlätta för lantbrukarna och optimera insatserna på de svenska gårdarna! 

Det här är LM2

I portalen LM2 samlas alla Lantmännens digitala tjänster under ett och samma paraply för att öka användarvänligheten och sätta lantbrukarens behov i centrum. Det innefattar såväl lantbruksaffären som maskinaffären men också ekonomitjänster och information till ägare och förtroendevalda. LM2 är anpassad för att kunna användas på mobila enheter.

Tjänster i LM2 

LM2 uppdateras löpande med nya funktioner och tjänster – stora som små. Allt för att skapa ett användarvänligt verktyg som kan bidraga till ett mer produktivt och lönsamt svenskt lantbruk.

Några av tjänsterna som du hittar i LM2 är möjlighet att ge medarbetare tillgång att få leveransbesked i sin mobil, finansiell spannmålshandel, spannmålspriser, marknadsnoteringar med de senaste terminspriserna från MATIF och CBOT, Mina Avtal och maskintjänster såsom Maskinöversikt, Instruktionsfilmer och viss Maskindata. Dessutom finns smarta kopplingar mellan LM2 och Dataväxt vilket underlättar för dig som är Dataväxtanvändare.

I LM2 finns också LM2 Ekonomi, en ekonomitjänst där du själv kan utföra dina ekonomiska transaktioner. Läs mer om LM2 Ekonomi här.

Arbetet framåt

LM2 fortsätter att utvecklas. Tjänsterna levereras löpande och allt eftersom de blir tillgängliga testas de av testgrupper för att sedan rullas ut till alla användare. Har du önskemål om förbättringar eller nya tjänster är du välkommen att kontakta vår nätsupport (lm2support@lantmannen.com).

Därför ska du använda LM2