Anslutning till Lantmännens e-handelsverktyg (Ariba Network)

PaL, Procurement at Lantmännen, är ett webbaserat verktyg som hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen. Indirekt material är det som inte ingår i produkterna som vi säljer, till exempel kontorsmaterial, skyddsutrustning och datorer.

Lantmännen har beslutat att införa PaL inom hela koncernen och PaL kommer att bli den kanal där köp och avrop av indirekt material (även kallat omkostnadsmaterial eller förbrukningsmaterial) och tjänster kommer att hanteras.

PaL kommer att införas division för division löpande. Under perioden och efter den kan det förekomma leverantörer som kan komma att behöva hantera fler orderkanaler än bara PaL. Men strategin är att alla köp av denna typ i framtiden skall gå genom PaL. Nedan kan du lära dig mer om fördelarna med systemet, och hur det går till att ansluta sig.

Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till PaL

Det är leverantörens ansvar att informera sig om innehållet och alla bilagor kring PaL och Ariba Network. Leverantören förbinder sig att hantera kanalen enligt informationen i dokumentet nedan:

Varför ska man ansluta sig till PaL?

 • Lantmännen har endast ett fåtal godkända kanaler att avprova indirekt material och tjänster från. PaL är en av dem.
 • För detta har Lantmännens koncernledning tagit beslut om att implementera ett gemensamt e-handelsverktyg för indirekt material och tjänster, vilket ska rullas ut inom majoriteten av alla nordiska bolag inom Lantmännen.
 • Vissa av de andra kanalerna kommer att fasas ut i takt med att PaL rullas ut.
 • PaL erbjuder full historik kring order- och mottagsregistrering för att minska risken för missförstånd. Processen och dokumentationen är tydlig.
 • Det finns inga krav på att inte ha e-post- eller telefonkontakt med beställaren på Lantmännen. Snarare tvärtom. Det är alltid viktigt att allt blir rätt i ordern, och ofta kan det vara bättre att diskutera detaljer i någon form av möte. Det enda tydliga kravet är att ordern läggs i PaL.
 • Det görs en noggrann analys i tätt samarbete med de lokala Lantmännen-organisationerna kring vilka leverantörer som ska erbjudas att ansluta till PaL. Kriterierna är strikta.
 • Allteftersom PaL rullas ut kommer ökade krav att ställas på att varje faktura har ett PaL-ordernummer. Se exempelfaktura under Obligatorisk information till leverantörer.

Så går det till att bli inbjuden

PaL är ett verktyg som projektleds från Lantmännens koncernkontor, under avdelningen Varuflöde, Inköp. Valet av de leverantörer som blir inbjudna till PaL sker i tätt samarbete med de olika divisionerna inom Lantmännenkoncernen samt med deltagande från lokala anläggningar och kontor.

När det slutliga urvalet är gjort och överenskommit så kommuniceras detta till valda leverantörer enligt stegen nedan:

 1. Ett mejl skickas till Leverantören. Detta brev beskriver i korthet varför Lantmännen valt att lansera ett e-handelverktyg.
 2. Kort därefter laddar vi upp information om leverantören i Ariba Network och därefter skickas ett autogenererat mejl till er. Detta mejl är specifikt för varje leverantör då det innehåller länkar som är unika för varje registrerat företag. Det är viktigt att ni läser detta mejl noga och följer instruktioner och länkar. För att inte få problem med Ariba se till att ni använder Internet Explorer version 11. För ytterligare stöd se materialet under Guider och utbildning.
 3. När ni har registrerat er är ni redo att ta emot fritextorder från Lantmännen. Om ni ser att det finns behov av att skapa en katalog, Punch-Out eller annan integrering så tillhandahålls dels självstudieguider under Guider och utbildning men det kommer även att skickas ut inbjudningar till webbaserad utbildning veckorna efter att ni fått PNL- och AN-mejlen.
 4. Nu är ni redo att ta emot order från Lantmännen. Observera dock att det kan ta lite tid innan ni får er första order då utrullningen och utbildning av divisioner, anläggningar och kontor sker stegvis. Om ni flera månader efter registrering fortfarande får order utanför PaL ber vi er att kontakta oss så tar vi det vidare inom Lantmännen så att ni får det via rätt kanal.

Om ni inte har blivit inbjudna men har en etablerad affärsrelation - och speciellt om ni har ett undertecknat avtal med någon division inom Lantmännen - så ber vi er att i första hand ta kontakt med er lokala kontaktperson för att påbörja anslutning.

Kom ihåg att PaL ämnar sig uteslutande för indirekt material och tjänster. För order gällande direkt material används de lokala affärssystemen.