Sonat Burman-Olsson

Ledamot sedan 2018

Kontaktinformation

Ej medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ersättningsutskottet
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag