Ove Gustafsson

Ledamot sedan 2017

Kontaktinformation

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ägarutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Nötkött, spannmål