Download

Ove Gustafsson

Ledamot sedan 2017

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ägarutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Nötkött, spannmål

Mer information