Download

Johan Mattsson

Ledamot sedan 2015

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Slaktgris och växtodling

Mer information