Henrik Wahlberg

Ledamot sedan 2017

Contact information

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ägarutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Mjölk, nötkött