Hans Wallemyr

Vice ordförande

Kontaktinformation

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet, Lantmännens Forskningsstiftelse
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Vindkraft, växtodling av spannmål och potatis, skog, uppfödning och utbildning av hopp- och dressyrhästar