Håkan Pettersson

Chef Swecon

Kontaktinformation

Anställd: 2002
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi,
Linköping.