Download

Håkan Pettersson

Chef Swecon

Anställd: 2002
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi,
Linköping.

Mer information