Download

Elisabeth Wallin Mononen

HR-direktör

Anställd: 2005
Utbildning: Jur. kand., Lunds universitet, MBA, University of Illinois at Chicago.
Styrelseuppdrag: Suppleant i Hagabergs Mekaniska Aktiebolag

Mer information