Carl-Peter Thorwid

Chef affärsområde Cerealia

Kontaktinformation

Anställd: 2016
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköping.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Livsmedelsföretagen
och styrelsesuppleant i HKScan Oyj.