Joel Brodde

Ålder: 26

Utbildning: MSc inom Entreprenörskap och innovationsledning från KTH. Stockholm. Ekonomie kandidatexamen med inriktning på finansiell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Nuvarande befattning: Affärsutvecklare, Finland 

Tidigare roller inom Lantmännen: Sommarpraktikant och trainee

Bakgrund

  • Ansökte 2015 till Lantmännens sommarpraktik (Summer Internship) och drev under sommaren ett projekt inom investeringsanalys för den gemensamma Controlling-avdelningen.
  • Ansökte ett år senare till Lantmännens traineeprogram för akademiker och började som trainee i augusti 2016.
  • Avslutade i nov 2017 sin roll som trainee och flyttade till Helsingfors i Finland för att jobba som affärsutvecklare inom ett av Lantmännens senast förvärvade bolag.

Hej, vem är du?
Jag heter Joel, är 26 år och uppvuxen på en gård utanför Malmö med min tvillingbror Frans samt två äldre systrar, Karin och Lotta. (Jag har numera även en systerson Truls som förgyller familjen och lärde sig säga ”traktor” innan han kunde uttala ”mamma”.) Jag umgås mycket med vänner och familj där matlagning ofta står i centrum. Resor är ett stort intresse och så fort jag får möjlighet packar jag väskan för att upptäcka nya länder. Optimalt är när mina två intressen går att kombinera som exempelvis när jag flyttade till USA och utforskade hamburgertrenden eller bodde i Mellanöstern och upptäckte den fantastiska meze-kulturen.

Varför valde du att ansöka till Lantmännens Summer Internship?
Anledningarna är många men beskrivs nog enklast genom att dela upp dem i två spår. Det ena spåret grundar sig i att jag sedan barnsben haft en koppling till Lantmännen då min pappa är lantbrukare. Detta resulterade i att jag tidigt byggde upp ett specialintresse för den ”gröna näringen”. Det andra spåret är mitt intresse för ekonomi och affärsliv. Det är ganska få bolag som är så stora inom den gröna näringen som Lantmännen.

I slutet av min utbildning hade jag egentligen ställt in siktet på att arbeta som managementkonsult, då jag redan börjat på den banan i min roll som VD för HandelsConsulting AB i Göteborg. Efter att ha tillbringat en sommar som sommarpraktikant på Lantmännen ändrade jag mig dock och blev övertygad om att jag ville arbeta i ett storbolag, inom en bransch jag var intresserad av. Projektet jag tilldelades och drev under sommaren var verkligen spännande, men ska jag vara ärlig var det nog främst Lantmännens medarbetare, verksamhet och kultur som var den avgörande pusselbiten i mitt beslut. En stark känsla jag tog med mig var min fascination över affärsmässigheten samt hur vinstkraven kunde kombineras med långsiktighet och hållbarhet vilket jag inte var van vid från konsultbranschen.

Hur var din sommarpraktik?
Generellt sett väldigt bra – lärorik, med intressanta arbetsuppgifter och mycket frihet under ansvar. Eftersom man inte ansöker till något specifikt projekt, utan skickar in en öppen ansökan, var det först var det först när jag blev tilldelad mitt projekt som jag verkligen insåg hur väl projektet passade mig. Mitt projekt var inom avdelningen Group Control men krävde kontakt med personer inom hela koncernen vilket gjorde att jag fick en helhetsbild av hela Lantmännen. Projektet gav mig även möjlighet att resa runt och besöka de olika divisionerna samt göra studiebesök. Jag lärde även känna personer från tidigare traineeprogram vilket var väldigt kul.

Hur var det att inte veta vilket projekt du skulle arbeta med?
Jag tror att vissa av de som ansökte tyckte det var lite jobbigt, men personligen hade jag inget problem med att inte veta. Jag visste att jag ville prova på att arbeta på Lantmännen och ett storbolag. Det var nog därför jag också blev lite överraskad när jag blev tilldelad projektet och det matchade så bra. Visst, det var kanske lite utmanande under rekryteringsprocessen att inte veta vilket uppdrag man sökte, vilket resulterade i att man fick presentera sig ganska brett och argumentera varför man ville till Lantmännen som helhet, men i slutändan landade det väldigt bra.  

Berätta om ditt bästa minne från praktikperioden.
I slutet av projektet skulle jag hålla en presentation för investeringskommittén, där det skulle avgöras om mina rekommenderade förändringar skulle klubbas igenom. Det var så klart väldigt nervöst att göra en presentation inför bland annat finansdirektören, chefen för strategifunktionen, chefscontrollern med flera, men jag kände mig också ganska trygg i mina rekommendationer och min kunskap om projektet jag drivit. Tanken var att jag skulle presentera i cirka 30 minuter men presentationen landade till slut på 1 timme. Alla hade ett stort engagemang, var nyfikna och det märktes att projektet var viktigt, vilket var väldigt kul. 

Lärde du dig något under praktikperioden som du har nytta av i din roll idag?
Lantmännen är det första företaget jag arbetat på där företagets värderingar verkligen präglar det dagliga arbetet. Projektet jag drev gav mig förståelse för affären sett inifrån koncernavdelningen Controllings perspektiv. Allt ifrån projektspecifika frågor som investeringsanalyser och kalkyler till projektledning och internpolitik. Eftersom projektet krävde kontakt med alla divisioner passade jag även på att ställa andra frågor vilket ökade min förståelse av koncernen. Jag tror även att praktikprogrammet stärkte mina förutsättningar att året efter söka och komma in på traineeprogrammet.

Trots min bakgrund och intresse kan jag erkänna att inte alls hade den insyn som jag trodde i vad Lantmännen faktiskt gör. Jag förstod nog inte riktigt storleken på koncernen och de affärer som vi faktiskt bedriver, vilket var affärer jag från början inte alls förknippade med Lantmännen.    

Vad var det bästa med att vara trainee på Lantmännen?
Att man genom sina olika projektplaceringar ges möjlighet att lära känna hela koncernen. Trainee programmet är etablerat inom koncernen och man ges från dag ett förtroende att driva affärskritiska och utmanande projekt. Vidare får man möjlighet att arbeta med fantastiska kollegor. Jag avslutade traineeprogrammet 2017 och bor sedan dess i Helsingfors där jag arbetar med integrationen av ett av Lantmännens senast förvärvade bolag.