Sales Controller

Företag
Första ansökningsdag
Sista ansökningsdag

Det här kommer du att göra

Som Sales Controller ansvarar du för att följa upp den löpande försäljningen av våra produkter samt är ett ovärderligt affärsstöd gällande hur vi ska utveckla vår verksamhet, produktportfölj och försäljning framåt. Detta innefattar att kontrollera att produktkalkyler upprättas och hålls uppdaterade, uppföljning av försäljningsbudget samt att utifrån analys stötta säljare och produktansvariga att ta rätt beslut i riktning mot att öka lönsamheten. Du förväntas ha koll på lönsamheten per produkt och marknad nedbrutet på respektive omkostnad. Du ansvarar också för att hålla ihop avdelningens budget och prognosarbete.

I rollen samarbetar du med övriga medarbetare på marknadsavdelningen för att tillsammans optimera och utveckla våra affärer. Du kommer även att samarbeta med andra avdelningar såsom logistik, produktion och ekonomi för att optimera verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Eftersom vi är i en expansiv fas har du en möjlighet att påverka både utformningen av rollen och arbetssätt. I denna roll kommer den analytiska förmågan samt en ”can do” attityd vara avgörande för att lyckas i rollen. Tjänsten är placerad på vår anläggning i Norrköping och du rapporterar till Affärschefen.


Det här behöver du för att lyckas och trivas

Du har

  • en akademisk utbildning på högskolenivå med inriktning ekonomi eller liknande.
  • erfarenhet av att arbeta med controlling, gärna som försäljningscontroller, marknadscontroller eller analytiker.
  • gärna erfarenhet från process- eller tillverkningsindustri.
  • god kommunikativ förmåga, på såväl svenska som engelska.

Du är

  • Mycket analytisk och hanterar med skicklighet större mängder data, samt drar relevanta affärsmässiga slutsatser som ligger till grund för dina rekommendationer.
  • Kommunikativ och har en förmåga att förmedla dina insikter på ett pedagogiskt till olika personer och funktioner, även de som inte har lika gedigen erfarenhet av finansiell styrning.
  • Duktig på att förstå helheten, sammanhang och vad du behöver leverera för att kunna ge rätt stöd till affären. Detta synsätt gör även att du även identifierar förbättringsmöjligheter.
  • Mycket driven och engagerad i ditt arbete. På ett lösningsorienterat och pragmatiskt sätt hittar du vägar fram, även i nya situationer. Du vågar utmana och ifrågasätta för att utveckla arbetet och verksamheten i rätt riktning.

Du delar våra värderingar – Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft – och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.

Vad vi kan erbjuda dig

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk.

Eftersom vi är en stor internationell koncern med en unik bredd i vår verksamhet, kan vi erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag.