Miljö- och säkerhetsspecialist

Företag
Första ansökningsdag
Sista ansökningsdag
Plats

Brinner du för att utveckla och implementera strukturer och processer inom miljö, hållbarhet och säkerhet och har ett sinne för att skapa värde för organisationen? I Lantmännens koncern är det lantbruket som är hjärtat och som utgör vår kärnverksamhet. Med lantbruket som bas har vi byggt den breda affär som koncernen består av idag. Lantmännen har en unik värdekedja där vi tar ansvar från jord till bord varje dag. Vi söker nu en Miljö- och säkerhetspecialist som kan driva och utveckla verksamhetens systematiska miljö- och säkerhetsarbete inom Division Lantbruks affärer spannmål, foder, växtodling och maskin.


Det här kommer du att göra
Som Miljö- och säkerhetsspecialist på Lantmännen Lantbruk kommer du att ansvara för att utveckla och stötta verksamhetens miljö, hållbarhets- och säkerhetsarbete. Du är bollplank och kunskapsstöd för verksamhetsansvariga i att löpande följa upp eventuella avvikelser och arbetar kontinuerligt i ett nära samarbete med verksamheten med förbättringar där du ansvarar för att ta fram och implementera arbetsmetoder, verktyg, utbildningar och instruktioner inom ditt ansvarsområde. Du kommer bland annat att delta som specialist i riskbedömningar, grundorsaksanalyser och utredningar baserat på regelverk inom ditt ansvarsområde samt säkerställa rutiner för verksamhetens egenkontrollprogram. Vidare kommer du att utföra och delta i revisioner och vara kontaktperson till myndigheter och andra externa intressenter. Du kommer att vara superuser i Lantmännens kemikaliehanteringssystem där vi systematiskt arbetar med att registrera och riskbedöma vår kemikaliehantering.

Som Miljö- och säkerhetsspecialist är du ett viktigt stöd för verksamheten där du genom att involvera både interna och externa intressenter bidrar till att säkerställa att alla delar av organisationen följer och agerar i enlighet med lagar och rutiner. Som expert inom ditt område förväntas du hålla dig uppdaterad på trender och utveckling inom miljö- och säkerhetsområdet och bidra med din kompetens och analys som underlag vid beslut och projekt inom verksamheten.

Tjänsten är placerad på vårt nya kontor i Malmö och du kommer att rapportera till QEHS Manager. Resor till våra anläggningar i Sverige förekommer i rollen.


Det här behöver du för att lyckas och trivas

Du har:

  • Ett genuint intresse för att arbeta nära det svenska lantbruket.
  • Tidigare erfarenhet från miljö-, hållbarhet-, och säkerhetsarbete.

  • God kunskap om relevanta processer kopplat till säkerhet/miljö/hållbarhet och relaterade regelverk (Miljöbalken, Seveso, Reach etc.).

  • Med fördel tidigare erfarenhet från lantbruks- eller livsmedelsindustrin.En akademisk examen inom relevant område, exempelvis miljöingenjör, eller Agronom inom mark och växt.

  • God kommunikationsförmåga i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Du är:

  • Relationsskapande med en god förmåga till samarbete då arbetet medför många kontakter internt och externt.
  • Självgående och med en god förmåga att arbeta via andra, delegera och ställa krav där det behövs.
  • Flexibel och prestigelös där du anpassar dig efter olika situationer.
  • Analytisk och kan med ett objektivt förhållningssätt urskilja viktiga detaljer i komplexa sammanhang.
  • Motivationsskapande där du entusiasmerar och uppmuntrar andra att framgångsrikt uppnå mål och målsättningar

Du delar Lantmännens värderingar – Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft – och löftet om att ta ansvar från jord till bord.

Vad vi erbjuder dig

Lantmännen är en stor internationell koncern och vi har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!

Låter det intressant?

Vi hoppas det! Ansök redan idag, men senast den 11e december. I rekryteringsprocessen ingår både tester, intervjuer och som slutkandidat kommer det att genomföras drogtest samt bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut.

De första intervjuerna kommer att genomföras med videomöten. Det är möjligt att söka CV-löst direkt genom mobilen genom att svara på våra urvalsfrågor samt länka till din LinkedIn-profil.

Om du har några frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Johanna Lindfors, Talent Acquisition Specialist på johanna.lindfors@lantmannen.com.

Vi ser fram emot din ansökan!