Våra intressenter

Våra intressenter är många och viktiga och vi för kontinuerlig dialog, i olika former. Dialogen med ägare, kunder, myndigheter och andra aktörer, är väsentlig för utvecklingen av vårt arbete och för att påverka omvärlden i viktiga frågor.

De viktigaste områdena för våra intressenter och där vi engagerar oss i strukturerade dialoger är livskraftigt lantbruk, biobaserad energi och ansvarsfullt producerad mat. Läs mer om våra samarbeten, dialoger och nätverk vi deltar i här.