Vår modell

Vi arbetar med hållbar affärsutveckling i fyra dimensioner: riskhantering, affärsutveckling, effektivisering och ökade intäkter. Alla Lantmännens affärsverksamheter arbetar med de fyra dimensionerna för att skydda och stärka Lantmännens varumärke och bidra till affärsnytta på kort och lång sikt.