Lantmännens odlingsprogram

Vi lever i en tid med stora utmaningar. I Sverige har vi ett av världens mest hållbara jordbruk – ändå utmanas vår åkermark och vår natur av klimatförändringar, miljöbelastningar och en minskad biologisk mångfald. 

Diagram med klimatmål