Intervju med Johan Wågstam

Johan Wågstam är ansvarig för teknisk och digital utveckling på Lantmännen. Han arbetar med precisionsodling, ny teknik och nya odlingsmetoder, bland annat på Bjertorps gård - en av Lantmännens försöksgårdar. 

Vem är du och varför är ditt arbete betydelsefull för Bjertorp?

– Jag heter Johan Wågstam och jobbar med teknisk och digital utveckling inom Lantmännen. Jag har gjort det i xx år och är just nu involverad i utvecklingen av Framtidsgården Bjertorp. Teknisk och digital utveckling är avgörande för framtidens jordbruk därför att många av verktygen för att effektivisera och optimera lantbruket bygger på hantering och analys av data. Information om hur vi kan göra saker bättre, för miljön och för avkastningen.

Vem är Johan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Varför är Bjertorp viktigt för svenskt lantbruk/svenska lantbrukare?

– Tanken med Bjertorp är att testa och utveckla nya metoder och verktyg för att hela det svenska lantbruket ska bli mer miljövänligt, levnadskraftigt och motståndskraftigt i framtiden. Här och med Lantmännen och andra partners i ryggen kan vi analysera saker som många fler kan få användning av. 

Varför är Bjertorp viktigt för Lantmännen? 

– Lantmännen har som varumärkeslöfte att ta ansvar från jord till bord, och Bjertorp (och våra andra testgårdar) är ett konkret och produktivt sätt för oss att göra det. Kan vi stärka primärproduktionen, där våra medlemmar är aktiva, så har vi goda förutsättningar att uppfylla vårt löfte, något som medlemmar och konsumenter förväntar sig.

Vad får dig att vilja jobba vidare med Bjertorp?

– Att se hur långt vi kan nå i form av klimatvinster samtidigt som vi bevarar eller till och med bygger lönsamhet. Det är min motivator. Bjertorp-projektet är också ett unikt tillfälle att få testa det senaste inom lantbruksforskning och innovation för att förverkliga ambitionen som vi tar upp i Framtidens Jordbruk-rapporten, att öka skördarna med 50 procent till 2050, samtidigt som klimatpåverkan minskar i enlighet med Parisavtalet.