Här bloggar vi om vår resa mot Framtidens Jordbruk, hur vi ska öka skördarna, gynna den biologiska mångfalden och nå klimatneutralitet senast 2050