29 skördar kvar till ett klimatneutralt jordbruk

För ett år sedan samlades vi för lansering av rapporten Framtidens Jordbruk. Då presenterade vi för första gången Lantmännens strategi för ett hållbart och lönsamt svenskt jordbruk med sikte på klimatneutralitet år 2050. Vi konkretiserade vad som krävs inom 11 kritiska områden, och identifierade möjligheter och hinder. Sedan dess, under 2020, har vi satt vår strategi i verket och fått igång den långsiktiga satsning detta innebär. Nu är det 29 skördar kvar.

Den 25 november 2020, ett år efter lanseringen, samlades vi igen för ett seminarium om Framtidens Jordbruk. Nyckelaktörer i den fossilfria omställningen som representerade tekniken, marknad och politiken fanns med i programmet och diskuterade var vi står nu, utmaningar och möjligheter. Ämnet väcker intresse, fler än 400 deltagare lyssnade in och många ställde frågor. Vi presenterade ett axplock av pågående projekt och hörde experter och samarbetspartners som representerar olika delar av värdekedjan berätta om konkreta initiativ.  

Under 2020 har vi drivit många spännande projekt. Vi introducerar allt mer biologiska lösningar för växtskydd, vi genomför test för utveckling av klimatsmart foder, vi utvecklar möjligheten att använda cirkulerad lantbruksplast. Kolinlagring i jordbruksmark ökar med användningen av mellangrödor där våra nya fröblandningar spelar en viktig roll. Ett nytt tillväxtpaket för svenskt lantbruk har lanserats som innehåller satsningar på ett antal områden. Det handlar om allt från att stimulera investeringar på gårdsnivå till att påverka satsningarna på export av svenska livsmedel. Inom ramen för tillväxtsatsningen samarbetar vi bland annat med Sweden Food Arena och Hållbar livsmedelskedja.

skacc88rmavbild-2020-11-27-kl.-11.42.58.jpgWebbinariets moderator Lovisa Madås från AGFO.


Vi har också utvecklat konkreta åtgärder på gård under året, inom vårt odlingsprogram Klimat & Natur. Genom odlingsprogrammet främjas klimatsmart växtnäring, minskad användning av fossila resurser och biologisk mångfald, till exempel genom precisionsodling, sparsam körning, anläggning av lärkrutor och termiskt betat utsäde som minskar användningen av kemiska medel. Under 2020 har vi utvecklat nya kriterier inom Klimat & Natur som handlar om fossilfri körning och blommande zoner. Min kollega Karolina Valdemarsson, Sverigechef på Lantmännen Cerealia berättade att de nya kriterier som tagits in i programmet tas emot väl av våra kunder som ser att vi hela tiden tar nya steg och utvecklar nya metoder. Konsumenter är väldigt medvetna om lantbrukets roll för att ställa om till hållbarhet, och är mycket positivt inställda till att vara med och stötta lantbrukare i omställningen. Vi behöver synliggöra hur val i butiken kan göra det, Klimat & Natur spelar då en viktig roll. Framöver breddas programmet även till havre och allt fler produkter kommer till exempel pannkakor producerade med mjöl odlat enligt programmet.

Med grund i vår rapport och den positiva utveckling vi sett under 2020 vet vi att vi kan öka skördarna med 50% fram till 2050, och samtidigt uppnå klimatneutralitet. 

Lantmännens ordförande Per Lindahl, som också är lantbrukare, menade att 2050 inte är så långt bort ur ett lantbrukarperspektiv. Till 2050 är det bara 4 växtföljder, och de som startar lantbruksverksamhet idag kommer fortfarande vara aktiva då, investeringar som görs nu kommer i högsta grad vara i drift då. Per framhöll att vi på Lantmännen vill visa vägen och ta på oss ledartröjan. Med grund i vår rapport och den positiva utveckling vi sett under 2020 vet vi att vi kan öka skördarna med 50% fram till 2050, och samtidigt uppnå klimatneutralitet. Ett viktigt budskap Per lyfte fram är att bra mat måste få kosta lite mer. Mat är idag så billigt att var femte matkasse vi bär hem åker i soporna. Det är orimligt menade Per och jag instämmer. Här ligger ett ansvar på hela livsmedelskedjan att förmedla kunskap och skapa förståelse hos slutkonsumenter, att paketera attraktiva erbjudanden och att bjuda in konsumenter till att vara med och bidra.

129709-per-lindahl-styrelseordfocc88rande-lantmacc88nnen-screen_author.jpgLantmännens styrelseordförande Per Lindahl, som också är lantbrukare, medverkade som talare under webinariet från sin gård utanför Kristianstad i Skåne.


David Varverud från Energifabriken, presenterade vårt samarbete där vi testat att köra två nya Valtra-traktorer med RME, ett fossilfritt drivmedel baserat på svenskodlad raps för att säkerställa funktion och prestandan. Resultaten har varit mycket bra. Hans Larsson, marknadschef Yara, presenterade vårt samarbete för fossilfritt gödsel som vi ser stort intresse för och ser fram emot att fortsätta arbeta med under 2021 för att inom några år kunna förse marknaden för med fossilfritt mineralgödsel. De tekniska förutsättningarna för en helt fossilfri odling finns alltså inom kort på plats.

Fredrik Sundblad på Gotlands Slagteri, som tillsammans med Karolina Valdemarsson, representerade livsmedelsmarknadsperspektivet, gav sin bild av hur de tänker ta denna möjlighet till marknaden och att klimatsmartare kött från Gotland snart finns i butik.

Fredrik Sundblad, Fossilfritt Kött Gotland.

Helena Jonsson, lantbrukare, Landshövding i Jönköping och tidigare ordförande i LRF har uppdraget som regeringens särskilda utredare för ett mer fossiloberoende jordbruk. Helena berättade om den pågående utredningen som har tre syften, fossiloberoende, konkurrenskraft i livsmedelskedjan och stärkt beredskap i Sverige. Förväntningarna är höga och det är ett utmanande uppdrag som ska presenteras i februari.

Jenny Näslund energiexpert LRF, gav en lägesrapport om arbetet för lantbrukets väg mot fossilfrihet och den gemensamma färdplan som lagts fram till regeringen inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Fram till 2050 ska många steg fortsatt tas, vi fortsätter arbetet och målsättningen är att vi, när vi kommer tillbaka om ytterligare ett år, kan vi visa ännu fler konkreta steg på vägen. Under 2021 kommer vi att fortsätta utveckla Framtidsgården på Bjertorp för att testa insatser i praktiken, ett spännande projekt. Vi satsar på att våra samarbeten vi pratat om här idag löper vidare, våra partnerskap med kunder, och att även erbjudanden till konsument utvecklas allt mer.

Läs mer om webinariet och se inspelningen här

Claes Johansson Hållbarhetschef, Lantmännen
+46 70 328 97 92