Programmets upplägg

Programmet består av en serie workshoppar tillsammans med andra deltagare och avslutas med ett draknäste där du får råd och stöd för hur du kan ta ditt projekt vidare. Lantmännen erbjuder affärsutveckling och/eller prototyputveckling för de bästa projekten.

Vad händer under programmet?

Programmet består av teori och övningar för att definiera och avgränsa problem som ska lösas, förstå kundernas behov, skapa och använda Business Model Canvas, ta fram prototyper och bedöma affärspotential och pitching – men också diskussioner och inspirerande föreläsningar. Programmet leds av erfarna affärscoacher, anställda på Lantmännen och noggrant utvalda externa samarbetspartner.

Under workshopparna får du möjlighet att arbeta igenom din idé och vässa din affärsmodell – och skapa en stabil grund för framtida affärer. Du kommer också att kunna testa din idé på de andra deltagarna. Vem vet – det kanske sitter en framtida kund, leverantör eller samarbetspartner i bänken bredvid?

Hur går det till att delta i Växthuset?

Lantmännens Växthus är ett intensivt program – du förväntas delta i workshoppar och spendera tid på hemuppgifter däremellan. Men det är också roligt, inspirerande och ett bra sätt att ta nästa steg i utvecklandet av din idé! Vad tidigare deltagare har sagt om programmet:

"Man fick utmana sig själv och verkligen tänka igenom alla steg i processen från ide till att kunden ska ha produkten."

"Att få lära sig nya verktyg som kan användas även i andra sammanhang."

"Det bästa var den höga nivån av kunskap och erfarenhet samt att man utmanades hela tiden."