Klimatsmart etanol från spannmål

Lantmännen Agroetanol är Nordens enda storskaliga tillverkare av drivmedelsetanol från spannmål. Agroetanolen har drygt 90% procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med fossil diesel och är certifierad enligt EUs hållbarhetskriterier för biodrivmedel.

Den höga miljöprestandan uppnås dels genom att vi använder biobränsle till processenergin i tillverkningen och dels genom att nästan hela råvaran kan utnyttjas, vilket ger bra energiutbyte.

Etanol en del av lösningen

Oljeberoendet i transportsektorn är en av de stora utmaningarna för att kunna lösa klimatfrågan. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Sverige kräver flera förnybara alternativ och vi ser ansvarsfullt producerad etanol som en del av lösningen. Etanol från spannmål har högt energiinnehåll och är därför bra att göra bränsle av.

När man gör etanol av spannmål fås också en proteinrik biprodukt, Agrodrank, som kan användas till foderråvara. 2,6 kg vete ger ungefär 1 liter etanol och 0,8 kg proteinfoder. Lantmännens anläggning i Norrköping har kapacitet att producera cirka 230 000 m3 etanol och 200 000 ton proteinfoder om året, baserat på cirka 600 000 ton spannmål per år.

Agroetanol - 90 % lägre klimatutsläpp

Exportmarknad

Under 2015 har Lantmännen Agroetanol fått en ny marknad i Tyskland där mervärdet i drivmedlets miljöprestanda premieras. Agroetanolen används för inblandning upp till 10 procent i bensin enligt EUs senaste standard. Exporten till Tyskland utgjorde mer än hälften av Agroetanols produktion 2015 motsvarande över en halv miljard svenska kronor.