Sommaren – tid för nya goda vanor

Njut av det sommaren bjuder och passa på att äta godare och mer hälsosamt. Primörer, stort utbud av bär och frukter och tid att koppla av. Sommaren erbjuder en möjlighet att skaffa nya goda vanor, inte minst när det gäller en hälsosam livsstil.

Av Lennart Wikström  | Tidskriften C nr 2 2016

Goda råd är inte dyra, i alla fall inte när det gäller att äta mer hälsosamt. Mer fullkorn, frukt, grönt och bär, och mindre socker, salt och rött kött innebär att dyra och mer förädlade livsmedel byts mot mindre kostsamma och mer råvaruinriktade. Det behöver inte heller bli så komplicerat om man utgår från sin vanliga meny och stegvis använder sig av utbytesprincipen.    – De nya näringsrekommendationerna och kostråden bygger på den kanske bästa genomgång av aktuell forskning som har gjorts, säger Lovisa Martin Marais, nutritionschef på Lantmännens forskningsavdelning. För att kunna ta fram rekommendationer som är välgrundade räcker det inte med en eller ett fåtal studier, utan det krävs flera av hög kvalitet för att man ska kunna uttala sig.

Starka råd

Forskare har på uppdrag av de nordiska myndigheterna med ansvar för kost och hälsa gått igenom all aktuell forskning inom en rad specifika nutritionsområden. Resultatet stämmer väl överens med motsvarande genomgångar som gjorts i andra länder, vilket också resulterat i snarlika kostråd och rekommendationer. Att flera sådana genomgångar kommer till samma eller liknande resultat ger dem ännu mer styrka.

   – Kostråden är ett sätt att översätta näringsrekommendationerna till en handlingsplan för oss som konsumenter och även för dem som ska ta fram menyer och recept, säger Lovisa. Det gäller inte minst i skolan, där enligt den nya skollagen skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. 

   – Parallellt med de nordiska näringsrekommendationerna har vi också arbetat med den nordiska kosten, berättar Lovisa. Där har man utgått från medelhavskosten som har dokumenterat goda effekter på en rad hälsoindikatorer och använt sig av ersättningsmetoden genom att byta ut en rad råvaror typiska för den regionen mot våra typiskt nordiska råvaror.

Den nordiska kosten

Den nordiska kosten bygger på en översättning av medelhavskost baserad på råvaror och livsmedel som är mer typiska för de nordiska länderna och att den anpassats till de svenska näringsrekommendationerna. En typisk nordisk kost innehåller rikligt med frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, fullkornsprodukter av havre, korn och råg, rapsolja som huvudkälla till fett, fisk, magert kött och fettsnåla mjölkprodukter. Den ska också ha lågt innehåll av salt, mättat fett och tillsatt socker. Jämfört med en traditionell svensk kost är andelen protein och kolhydrat något högre, medan andelen fett är något lägre.

Hälsa som strategi

Lantmännen har alltmer lyft in mat och hälsa i sitt arbete. Det blev också tydligt genom köpet av det finska cerealieföretaget Vaasan förra året, som har hälsa och friska konsumenter som en del av sin hållbarhetsstrategi. Hälsa är också en del av Lantmännens strategi 2020. Ett arbete som börjar resultera i nya produkter. Klimatsmart mjöl och lanseringen av Kungsörnens bönpasta är exempel på detta.

   – Vi vill att våra produkter och varumärken ska kopplas samman med hälsa och välbefinnande, och att det ska bygga på god vetenskaplig grund, säger Lovisa. Därför bidrar vi också till forskning för att få fram ny kunskap kring hälsosamma livsmedel, och det är inte bara begränsat till cerealier.

   – Vi ser också hur behovet av livsmedel som baserat på kunskap kan öka människors välbefinnande växer. Detta blir särskilt tydligt mot bakgrunden av den brist på kunskap och sammanhang som ofta kommer fram i debatten kring mat och hälsa, inte minst när det gäller kolhydrater.

Nordiska kostråd

Som en inspiration för att kunna ta några steg mot mer hälsosamma matvanor började vi på redaktionen mot bakgrund av Lovisas resonemang fundera på om det gick att översätta kostråden till en hälsosam sommarmeny. Kostråden innebär att vi med utgångspunkt från det vi äter idag kan ersätta vissa mindre hälsosamma råvaror och komponenter i måltiden mot mer näringsriktiga. Det handlar alltså om att tillämpa ersättningsprincipen, och på så sätt steg för steg förändra kostvanorna på det bättre. Därför bjuder vi nu på en sommarmeny med fem recept som vi hoppas ska kunna inspirera