Fullkorn sänker blodtryck och vikt

Att äta fullkornsprodukter har stor effekt på blodtrycket och reglerar aptiten. Det konstaterar docent Mette Kristensen vid Köpenhamns universitet i en stor studie där syftet var att undersöka effekterna av fullkornsvete och –råg på tarmhälsa, riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom, viktkontroll och aptit.

Att äta fullkornsråg minskade både kroppsvikt och fettandel. Aptiten verkade inte påverkas, men däremot kunde en mättnadseffekt konstateras som gjorde att de som åt fullkornsråg hade ett lägre kaloriintag. Däremot sågs inga skillnader på tarmflorans sammansättning, även om fullkornskosterna medförde väsentligt ökad fermentation och bildning av framförallt smörsyra.