Vänligare vete – 20 % lägre klimatpåverkan

Sedan hösten 2015 är allt vetemjöl från Kungsörnen ett Vänligare vete, framtaget med Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur. Ett odlingsprogram som minskar vetets påverkan på klimatet med upp till hela 20 procent.

Visste du att...

Det vänligare vetet odlas just nu på en yta motsvarande 18 000 fotbollsplaner och ger en koldioxidbesparing på 8 000 ton CO2!

Vänligare vete är ett resultat av samarbete mellan Lantmännens ägare, svenska lantbrukare, och dialog med våra kunder samt ett omfattande forsknings- och innovationsarbete. Med vårt Vänligare vetemjöl är det enkelt att göra ett klimatsmart val.

För att ge konsumenterna möjlighet att välja ett vete med mindre klimatpåverkan har vi utvecklat flera delar inom odlingsledet. Från hur marken brukas till hur vetet skördas bidrar både till vetets kvalitet och dess påverkan på klimat och natur. Smartare odlingsmetoder bidrar också till ökad biologisk mångfald. Den nya odlingsmetoden innebär bland annat att bonden måste använda klimatvänligare gödsel, gå kurs i sparsam traktorkörning och lämna osådda ytor för att lärkan ska kunna landa och finna föda. Allt för att säkerställa minskad klimatpåverkan – från jord till bord.