YouTube preview

Broccoligroddar som sänker blodsockernivåerna

Att broccoli är hälsosamt vet vi sedan länge, men nu har grönsaken visat sig ha ännu fler fördelar!

Genom ett forskningsprojekt, som finansieras av Lantmännen, har forskare vid Lunds Universitet och Göteborgs Universitet lyckats identifiera en naturlig substans i broccoli som har en positiv effekt på patienter med diabetes typ 2. Det aktiva ämnet – en antioxidant som finns i broccolin – har visat sig kunna sänka blodsockernivåerna.

Resultaten från diabetesstudien, som pågick under tolv veckor, har publicerats i tidskriften Science Transnational Medicine. I studien ingick 100 patienter med diabetes, och resultatet visar att en viss antioxidant i broccoli kan motverka leverns förhöjda produktion av glukos – och därmed bli ett viktigt tillskott för diabetiker.

Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel 

Anders Rosengren, docent vid Göteborgs Universitet