YouTube preview

Broccoligroddar som sänker blodsockernivåerna

Att broccoli är hälsosamt vet vi sedan länge, men nu har grönsaken visat sig ha ännu fler fördelar!

Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel 

Anders Rosengren, docent vid Göteborgs Universitet