YouTube preview

Perenna sädesslag

I en tid då vårt klimat förändras blir tåliga grödor allt viktigare - grödor som klarar större mängder regn och längre perioder av torka. Därför utvecklar vi nu perenna sädesslag, fleråriga grödor som kan skördas år efter år.