YouTube preview

Perenna sädesslag

I en tid då vårt klimat förändras blir tåliga grödor allt viktigare - grödor som klarar större mängder regn och längre perioder av torka. Därför utvecklar vi nu perenna sädesslag, fleråriga grödor som kan skördas år efter år.

Perenna sädesslag diskuteras allt oftare i odlingssammanhang och nu pågår även forskningsprojekt för att ta fram perenna varianter av både vete och korn som ska kunna odlas här i Sverige.

Perenna sädesslag har många fördelar. De har större, starkare rotsystem som bättre klarare olika slags väder, som ökar kolinlagringen och som också tillåter grödorna att bättre tillgodogöra sig näringen i jorden. Rotsystemen gör att de även kan stå emot torka bättre eftersom de enklare kan komma åt vatten. De kräver dessutom minskad jordbearbetning vilket leder till att lantbrukaren kan sänka sin energiförbrukning och att risken för näringsläckage och markpackning minskar. På så sätt kan perenna sädesslag bidra till en minskad klimatpåverkan.

Lantmännens forskning på perenna sädesslag sker inom ramen för projektet AquaAgri, tillsammans med SLU, Mistra och Formas. Forskningen väntas ta ytterligare 10-15 år och bidra till ett jordbruk som bättre klarar framtidens klimat. En av de stora utmaningarna framåt är att anpassa spannmålsgrödorna till vårt nordiska klimat, så att grödorna kan klara kylan och övervintra.