YouTube preview

Odlingsprogrammet med 20% lägre klimatpåverkan

För att tackla framtidens hållbarhetsutmaningar har Lantmännen utvecklat ett nytt odlingsprogram för spannmål som ger upp till 20 procent lägre klimatpåverkan, minskad miljöpåverkan och som bidrar till ökad biologisk mångfald.

Odlingsprogram Klimat & Natur lanserades 2015 och används nu i spannmålsodling runtom i landet. Metoden kan göra stor skillnad eftersom den minskar miljöbelastningen för produktsortiment som är konventionellt odlat, vilket motsvarar cirka 90 procent av marknaden i Sverige.

Odlingsprogrammet Klimat & Natur gör det möjligt att erbjuda konsumenter ett mer hållbart mjöl, samtidigt som lantbrukaren får en extra premie för att odla enligt programmet.

Klimat & Natur är ett av Lantmännens bidrag till att lösa odlingens utmaningar, men vi är inte klara ännu. Med odlingsprogrammet tar vi ett tydligt steg i rätt riktning på vår fortsatta resa mot en hållbar odling och livsmedelsförsörjning.