Fossilfria transporter

Lantmännen arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från transporter – både i egen regi och tillsammans med våra samarbetspartners genom hela värdekedjan. Ett viktigt bidrag i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Lantmännen Agroetanol – biobaserad cirkulär ekonomi i praktiken

I bioraffinaderiet i Norrköping används spannmål och restprodukter från bagerier och livsmedelsindustrin, som till exempel bröd, deg och smulor, för att producera vårt hållbara etanolbaserade drivmedel. Agroetanols ED95-drivmedel minskar CO2-utsläppen med hela 95 procent jämfört med fossila bränslen, och är ett viktigt bidrag för att minska fossilberoendet och utsläppen. Agroetanol är idag Sveriges enda storskaliga producent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. 

Läs mer om Agroetanols cirkulära modell

Samarbete för fossilfria transporter 

Lantmännen ingår i samarbetsprojektet KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, som har en vision om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Åtagandet från Lantmännen innebär att inleda ett klimatsamarbete med leverantörer, att säkerställa förnybart bränsle i leverantörernas tankar och att jobba för hållbara tunga transporter baserad på svensk motorteknologi och svensk etanol inom konceptet EthaDrive. Konceptet har lett till ett samarbete mellan Scania, Lantmännen Agroetanol och Sekab där Scania lanserat världens första ED95-drivna lastbil för tunga transporter. 

Läs mer om EthaDrive