Fossilfria transporter

Lantmännen arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från transporter – både i egen regi och tillsammans med våra samarbetspartners genom hela värdekedjan. Ett viktigt bidrag i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Lantmännen Agroetanol – biobaserad cirkulär ekonomi i praktiken

Agroetanol är Sveriges enda storskaliga producent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Bioraffinaderiet får fram tre huvudprodukter: etanol, protein och koldioxid. Dessa produkter förädlas vidare till hållbara produkter såsom drivmedel, djurfoderråvara och kolsyra.  

Av allt vete som odlas i Sverige är det ungefär tio procent som inte håller tillräcklig kvalitet för att användas till mjöl och mjölbaserade produkter som bröd och pasta. Dessa tio procent går till Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi och omvandlas där till drivmedelsetanol. Även de rester som uppstår i bagerier och livsmedelsindustrin inom Lantmännen och bröd som inte blir sålt i butikerna tas tillvara av Lantmännen Agroetanol och omvandlas till etanol.  

Samarbete för fossilfria transporter 

Lantmännen ingår i samarbetsprojektet KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, som har en vision om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Åtagandet från Lantmännen innebär att inleda ett klimatsamarbete med leverantörer, att säkerställa förnybart bränsle i leverantörernas tankar och att jobba för hållbara tunga transporter baserad på svensk motorteknologi och svensk etanol inom konceptet Etha. Konceptet har lett till ett samarbete mellan Scania och Lantmännen Agroetanol där Scania i november 2018 lanserade världens första ED95-drivna lastbil för tunga transporter.