YouTube preview

SamZon

SamZoner, multifunktionella skyddszoner, är viktiga för att skapa en biologisk mångfald och ett hållbart jordbruk. Genom att odla växter på speciella ytor i odlingslandskapet ger man bland annat mat och skydd till fåglar och främjar insekter som till exempel humlor och bin.