Livsmedel och förpackningar

Målsättningen med forskningen inom fokusområdet är att bidra till utvecklingen av lönsamma och hållbara livsmedel med spannmål och andra växtbaserade råvaror som bas.

Texten uppdaterades den 31 augusti 2018.

Särskilda prioriteringar 2018

Inför årets utlysning är vi särskilt intresserade av forskning inom följande områden:

  • Hälsoeffekter av spannmål
  • Förbättrad brödkvalitet och hållbarhet
  • Fraktionering av spannmål för innovativa ingredienser till hälsosam och god mat
  • Förpackningar lämpade för cerealier

Förbättrad brödkvalitet

Målsättningen med forskningen är att förlänga brödets hållbarhet genom att förbättra dess kvalitet, både med avseende på skorpans krispighet och inkråmets mjukhet. Vi tror att detta kan göras genom att öka kunskapen om hur vatten, mjölkvalitet och övriga ingredienser interagerar med varandra under de olika processtegen, hela vägen från bakning till att brödet konsumerats.

Ett annat område av intresse är ”clean label-bröd” med förbättrad lagringskvalitet. En aktuell frågeställning är huruvida det är möjligt att uppnå detta utan tillsats av till exempel askorbinsyra i mjölet.

Hälsoeffekter av att äta spannmålsprodukter

Forskningen ska undersöka spannmålens effekter på hälsa samt ge kunskap som stödjer utvecklandet av smakliga livsmedel med positiva hälsoeffekter. Vi är intresserade av ansökningar som adresserar hälsoeffekter på såväl individnivå (”personalised nutrition”) som på gruppnivå. Vi förväntar oss att ansökningarna, då det är aktuellt, tar hänsyn till hur kunskapen kan användas för att erhålla framtida hälsopåståenden. Som exempel kan nämnas kopplingen mellan fullkorn och olika spannmålsfraktioners effekter på metabola syndromet, blodsocker- och insulinreglering, tarmhälsa samt kognition.

Fraktionering av spannmål och dess sidoströmmar

Vidareförädlingen av spannmål behöver utvecklas och effektiviseras. För att uppnå detta behöver vi ökad förståelse om de specifika fraktionernas utbyte, koncentration och kostnad för framställning. Dessutom behövs kunskap om de framtagna fraktionernas funktionella egenskaper och konsumentacceptans. Vi har tidigare genomfört projekt inom området fraktionering och extraktion av vetekli och havre. Dessa behöver ”skalas upp” och industrialiseras. Vi är även intresserade av förslag till projekt som specifikt fokuserar på förädling av havrefett och vetegroddar. Om du har en projektidé diskuterar vi gärna val av material och process innan du kommer in med din ansökan.

Förpackningar

Målet är att öka kunskapen i hela förpackningskedjan, för att kunna göra optimala val av förpackningslösningar för cerealiebaserade produkter.

Aktuella frågeställningar:

  • Hur materialvalet kan optimeras för att erhålla bästa funktionalitet och hållbarhet med lägsta miljöpåverkan? Hur kommunikation om bästa materialval görs till konsumenter, kunder och intresseorganisationer för att uppnå maximal trovärdighet?
  • Vilka val som är möjliga för exempelvis plastförpackningar och hur man ska förhålla sig till faktorer som funktionalitet, oljebaserade eller sockerbaserade, enkla eller laminerade, bionedbrytbara eller komposterbara, materialåtervinnbara eller energi, bildandet av mikroplaster med mera.

Kontakta oss

Christian Malmberg

Sekreterare 
Livsmedel och förpackningar
Tel: +46 10 556 10 03

christian.malmberg@lantmannen.com